OFF     Poort naar Europa

off 2021 - 2022 - 7 januari in Mimik -

Tot volgend jaar! Zo sloten we 2019 af. Het was de bedoeling dat oktober-november 2020 de vijfde editie, ons eerste jubileum, van het Overijssels Film Festival zou plaatsvinden. Na een langzame maar zekere opbouw die volgens ons lekker liep, elk jaar meer films, meer voorstellingen en meer bezoek en speciale programma's, leek een weer wat groter vervolg logisch.
En toen kwam Corona. Het ergste blijft deze crisis voor degenen die er rechtstreeks door getroffen zijn. Gelukkig zijn wij niet getroffen door het virus en zijn subsidiegevers zeer coulant.
Eindelijk lijkt het door te gaan. Het Overijssels Film Festival heeft dit jaar als werktitel `boeren, burgers en buitenlui’. Ook al verwijst deze uitdrukking tegenwoordig naar `het ganse volk’, ze heeft nog steeds de connotatie van verschil en van een intrinsieke waarde van het platteland. Boer is zelfs een geuzennaam geworden. In het hedendaagse gebruik van de woorden boeren en burgers zijn burgers meestal geen boer maar zijn boeren wel altijd burger.
Vanwege Covid-19 is het OFF teruggebracht naar een compacte versie van één dag. Twee zalen in Mimik te Deventer staan vrijdag 7 januari 2022 het OFF ter beschikking. Een zaal wordt gebruikt voor het vertonen van voorpremières zoals gebruikelijk tijdens het festival. Deze films worden voorafgegaan door korte lezingen door Gerlinda Heywegen. Deze lange films worden bovendien voorafgegaan door korte (afstudeer) films van jong Nederlands talent en tevens prijswinnaars van Twente Shorts 2021.
De andere zaal wordt gebruikt voor een programma dat gericht is op professionals. Daaronder verstaan we alle betrokkenen die filmvertoning mogelijk maken. In een groot festival zou dat `industry’ genoemd worden maar zo een grote broek trekken we niet aan. Hier zal het thema van deze editie `boeren, burgers en buitenlui’ uitgediept en verder besproken worden. In twee sessies zal gesproken worden over trends die landelijk waarneembaar zijn maar vooral lokaal impact hebben. Voor het complete programma klik hier.